วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน" ไปเพื่อพัฒนา มาเพื่อสร้างสรรค์ "

" ไปเพื่อพัฒนา มาเพื่อสร้างสรรค์ " การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี โดย วัชรินทร์ กบิลพัฒน์ ผู้จัดการฯ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บางปลาม้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ดอนเจดีย์ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต.มะขามล้ม จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี ให้กับ 3 ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้เลื่อนตำแหน่ง ณ ห้องอาหาร ริมคลองเฮาส์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ได้รับเกียรติ จาก วัชรินทร์ กบิลพัฒน์ ผู้จัดการการไฟฟ้า จังหวัดสุพรรรบุรี มาเป็นประธานฯ นายประพันธ์ บุญคุ้ม นายอำเภอบางปลาม้า นายสมพงษ์ สุนทรธรม นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลโคกคราม ผู้จัดการ พุฒิ ศรีห้วยยอด ผู้ช่วยผู้จัดการระดับสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ให้เกียรติ ร่วมงาน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี โดย วัชรินทร์ กบิลพัฒน์ ผู้จัดการฯ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บางปลาม้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ดอนเจดีย์ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต.มะขามล้ม จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี ให้กับ 3 ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้เลื่อนตำแหน่ง ณ ห้องอาหาร ริมคลองเฮาส์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี มี ผู้จัดการอวบ มีจั่นเพชร ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บางปลาม้า ได้เลื่อนตำแหน่ง เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการ ระดับสูง ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บางเลน จ.นครปฐม และ ต้อนรับ เข้าพื้นที่ สำหรับ 2 ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้จัดการ สมาน จันทรมัทฐะ ดำรงตำแหน่ง ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บางปลาม้า และ ผู้จัดการ สานิตย์ เจริญศิริ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ดอนเจดีย์ วัชรินทร์ กบิลพัฒน์ ผู้จัดการการไฟฟ้า จังหวัดสุพรรรบุรี ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานฯ นายประพันธ์ บุญคุ้ม นายอำเภอบางปลาม้า พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายสมพงษ์ สุนทรธรม นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลโคกคราม ผู้จัดการพุฒิ ศรีห้วยยอด ผู้ช่วยผู้จัดการระดับสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พนักงาน เจ้าหน้าที่ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บางปลาม้า อ.ดอนเจดีย์ และ ต.มะขามล้ม ให้เกียรติ ร่วมงาน
ในนาม หนังสือพิมพ์พลังชน ศูนย์ข่าวจังหวัดสุพรรณบุรี และ เว็บไซต์ สุพรรณอินชัวร์ดอทคอม โดย เรวัติ น้อยวิจิตร บรรณาธิการ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้จัดการอวบ มีจั่นเพชร ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บางปลาม้า ได้เลื่อนตำแหน่ง เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการ ระดับสูง ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บางเลน จ.นครปฐม ขอต้อนรับเข้าพื้นที่ และ ขอแสดงความยินดี สำหรับ ผู้จัดการ สมาน จันทรมัทฐะ ย้ายมา ดำรงตำแหน่ง ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บางปลาม้า ซึ่งย้ายมาจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และ มีความสนิทสนมคุ้นเคย กับ สุรินทร์ พิทักษ์ภากร บรรณาธิการ และ ผู้สื่อข่าว ประจำกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์พลังชน สาขาต่างจังหวัดฯ ที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นอย่างดี และ ขอต้อนรับเข้าพื้นที่ และ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้จัดการ สานิตย์ เจริญศิริ ซึ่งย้ายมาจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครปฐม มา ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
เรวัติ น้อยวิจิตร สุพรรณอินชัวร์ดอทคอม rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น